Thi chứng chỉ Hoa ngữ TOCFL

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN là đơn vị chính thức được tổ chức Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) trên máy tính.

Đào tạo & cấp chứng chỉ tin học

Trung tâm CAITT đang đào tạo và cấp chứng chỉ tin học thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Đây là chứng chỉ duy nhất được công nhận trên toàn quốc.

Đào tạo tin học cơ sở

Trung tâm CAITT đào tạo học phần Tin học cơ sở cho toàn bộ sinh viên trường Đại học Khoa học Xã

Applying the Active voice you’d be able to communicate your idea into a wider audience in a far clear way. If you’ve got ten unique ideas than write ten unique papers buy research papers no plagiarism Utilizing special applications or online sites. So, You Want to learn to begin research paper to the university in case you have just a single day left

hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

Các khóa đào tạo ngắn hạn

Lập trình cơ bản, Thiết kế web, Nhiếp ảnh căn bản, Xử lý hậu kỳ, Phần mềm SPSS, Phần mềm định tính R, Phần mềm trích dẫn

Giảng viên

TS. Đỗ Văn Hùng

ThS. Đào Minh Quân

ThS. Đặng Trần Long

ThS. Vũ Thị Hồng Vân