Dec 16

Lịch khai giảng 3

Bạn đăng thắc mắc không biết học tin học văn phòng ở đâu tốt nhất? Khóa tin học văn phòng sẽ được đào tạo những gì? Khung chương trình ra sao và chất lượng đào tạo thế nào? Sau đây là câu trả lời dành cho bạn. Chương trình đào tạo tin học văn phòng […]

Read More
Dec 16

Lịch khai giảng lớp 2

Bạn đăng thắc mắc không biết học tin học văn phòng ở đâu tốt nhất? Khóa tin học văn phòng sẽ được đào tạo những gì? Khung chương trình ra sao và chất lượng đào tạo thế nào? Sau đây là câu trả lời dành cho bạn. Chương trình đào tạo tin học văn phòng […]

Read More
Dec 16

Lịch khải giảng lớp 1

Bạn đăng thắc mắc không biết học tin học văn phòng ở đâu tốt nhất? Khóa tin học văn phòng sẽ được đào tạo những gì? Khung chương trình ra sao và chất lượng đào tạo thế nào? Sau đây là câu trả lời dành cho bạn. Chương trình đào tạo tin học văn phòng […]

Read More
Dec 16

Hướng dẫn về Excel

Bạn đăng thắc mắc không biết học tin học văn phòng ở đâu tốt nhất? Khóa tin học văn phòng sẽ được đào tạo những gì? Khung chương trình ra sao và chất lượng đào tạo thế nào? Sau đây là câu trả lời dành cho bạn. Chương trình đào tạo tin học văn phòng […]

Read More
Dec 16

Hướng dẫn bài 1 về word

Bạn đăng thắc mắc không biết học tin học văn phòng ở đâu tốt nhất? Khóa tin học văn phòng sẽ được đào tạo những gì? Khung chương trình ra sao và chất lượng đào tạo thế nào? Sau đây là câu trả lời dành cho bạn. Chương trình đào tạo tin học văn phòng […]

Read More
Dec 16

Hướng dẫn tin học

Bạn đăng thắc mắc không biết học tin học văn phòng ở đâu tốt nhất? Khóa tin học văn phòng sẽ được đào tạo những gì? Khung chương trình ra sao và chất lượng đào tạo thế nào? Sau đây là câu trả lời dành cho bạn. Chương trình đào tạo tin học văn phòng […]

Read More
Dec 16

Dịch vụ thiết kế website

Bạn đăng thắc mắc không biết học tin học văn phòng ở đâu tốt nhất? Khóa tin học văn phòng sẽ được đào tạo những gì? Khung chương trình ra sao và chất lượng đào tạo thế nào? Sau đây là câu trả lời dành cho bạn. Chương trình đào tạo tin học văn phòng […]

Read More
Dec 16

Dịch vụ làm phần mềm

Bạn đăng thắc mắc không biết học tin học văn phòng ở đâu tốt nhất? Khóa tin học văn phòng sẽ được đào tạo những gì? Khung chương trình ra sao và chất lượng đào tạo thế nào? Sau đây là câu trả lời dành cho bạn. Chương trình đào tạo tin học văn phòng […]

Read More
Dec 16

Chương trình đào tạo tin học văn phòng

Bạn đăng thắc mắc không biết học tin học văn phòng ở đâu tốt nhất? Khóa tin học văn phòng sẽ được đào tạo những gì? Khung chương trình ra sao và chất lượng đào tạo thế nào? Sau đây là câu trả lời dành cho bạn. Chương trình đào tạo tin học văn phòng […]

Read More
Dec 16

Giới thiệu trung tâm

Trung tâm Tin học Thực hành VT, trực thuộc Công ty cổ phần Tin Học VT – Hà Nội, được thành lập năm 2009 bởi nhóm kỹ sư CNTT ĐHBK và ĐHSP, nhiều người trong số đấy đã có chứng chỉ THVP chuẩn quốc tế MOS. Trung tâm chuyên đào tạo TIN HỌC VĂN PHÒNG […]

Read More
Mar 03

Music

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed

Read More
Mar 03

John Doe

Director of Engineering

Read More
Mar 03

Sean Weaver

Director of Chemistry

Read More
Mar 03
Mar 03

Foreign Student

It was hard at first , but found lovely teachers and faculty made it easy for me

Read More
Mar 03

John Cena

I love cthis college, I am graduated in 2009

Read More
Mar 03

Brad Pit

Loving Whole Enviroment Since I stepped into College

Read More
Mar 03

Art

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed

Read More
Mar 03

Physics

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed

Read More
Mar 03

Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed

Read More
Mar 03

Engineering

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed

Read More
Mar 03

Many More

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed

Read More
Mar 03

BEST ENVIRONMENT IN CITY

Our College is situated in Best Environment  in Town

Read More
Mar 03

WIDE RANGE OF BOOK IN LIBRARY HALL

Our College have Wide Range of Book in Library Hall as well facility of E-library

Read More
Mar 03

10000+ GRADUATION & 100+ FACULTY

We are well renowned college in City top 100 in Continent

Read More