Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN là đơn vị chính thức được tổ chức Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) trên máy tính. Các đợt thi được tổ chức trong năm 2019 sẽ vào tháng 6,8 và 12. Ngày nhận hồ sơ và thi sẽ có thông báo chính […]

Read More